Affärsutveckling

Låt de kreativa, smarta och moderna metoderna bli vägen framåt.

När vi i Ågrenshuset pratar om affärsutveckling med våra kunder handlar det i första hand om att utveckla deras verksamhet kring marknadsföring och de processer som hör till. Det innefattar allt som gör att kundens företag kan växa och utvecklas genom att synas. Naturliga delar som företagets visioner och mål utgör alltid grunden till de strategier som kan användas för resan framåt.

Frågor att tänka på för din affärsutveckling

Affärsidé och mål:
Vad är kärnan i vår affärsidé?
Vilka övergripande mål vill vi uppnå genom affärsutvecklingen?

Marknadsanalys:
Vilken är vår målgrupp? Vad är deras behov och preferenser?
Vad är marknadstrenderna inom vår bransch?
Hur ser konkurrenssituationen ut? Vilka är våra främsta konkurrenter?

Produktutveckling och tjänsteutveckling:
Hur kan vi förbättra eller anpassa våra produkter/tjänster för att möta kundernas behov bättre?
Finns det nya innovationer eller teknologier som vi bör integrera i våra produkter/tjänster?

Affärsmodell och intäktsströmmar:
Hur genererar vi intäkter? Vilka är våra huvudsakliga intäktskällor?
Finns det möjligheter att bredda våra intäktsströmmar?

Marknadsföring och försäljning:
Hur når vi ut till vår målgrupp? Vilka marknadsföringskanaler och strategier bör vi använda?
Vilka försäljningskanaler och metoder är mest effektiva för att sälja våra produkter/tjänster?

Resursfördelning:
Hur fördelar vi våra resurser för att maximera resultatet?

Risken och osäkerheten:
Vilka risker är förknippade med affärsutvecklingen? Hur kan vi minimera dessa risker?
Vilka eventuella externa faktorer (t.ex. marknadsförändringar, lagstiftning) kan påverka vår affärsutveckling?

Mätning av framgång och prestanda:
Vilka nyckelindikatorer (KPI:er) kommer vi att använda för att mäta framgång och resultat?
Hur ofta kommer vi att utvärdera och anpassa vår affärsutvecklingsstrategi?

Dessa frågor kan fungera som en utgångspunkt för diskussion och planering vid affärsutveckling. Det är viktigt att involvera olika intressenter och experter inom företaget för att få en helhetsbild och säkerställa en välgenomtänkt affärsstrategi.

Har du en idé du vill förverkliga?

Har du någon fråga eller en idé du vill diskutera? Tveka inte att höra av dig till oss, vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakt

Roger Vedin

VD Ågrenshuset Bjästa, projektledare

Johan Eklund

VD koncern, kundrelationer

Fredrik Ulander

Affärssystemsutvecklare