Historien om Ågrenshuset.

Från boktryckeri till dagens Ågrenshuset.

Från år 1906 till idag

Ågrenshuset ABs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, då företaget Ågrens Boktryckeri AB grundades redan 1906 av Gustav Ågren. Hans kompanjon Enar Eklund tog över företaget på 40-talet och därefter har det drivits av familjen Eklund i tre generationer. Under många år låg fokus på tryckning i alla former, men i slutet på 80-talet påbörjades en förändringsprocess som pågått ända fram till idag.

Genom en tydlig inriktning mot samarbeten i olika former förändrades Ågrens Boktryckeri AB till dagens Ågrenshuset AB. Namnförändringen symboliserar på många sätt den resa som i väsentlig mening påbörjades i inledningen av 90-talet då samarbetande företag började flyttade in i huset och inkluderades i bolaget som passande nog bytte namn till Ågrenshuset AB.

En öppen inställning

Den resa som pågått i över 100 år kan beskrivas på många sätt, men vi kan med stolthet konstatera att dagens Ågrenshuset är en produkt av viljan att vara innovativa, nytänkande och att ha en öppen och positiv inställning till vad människor kan åstadkomma tillsammans med andra.

Vi påstår att Ågrenshuset AB är på många sätt unikt. Traditionella produkter för marknadsföring och kommunikation kompletteras med en bred service av kreativa tjänster och inte minst egenutvecklade digitala verktyg som gör att kunder av alla slag kan kommunicera och nå sina mål.

Gustav Ågren (1879-1950) och Enar Eklund (1901-1992).