Grafisk identitet
och profil

Långsiktig profil som väcker rätt känsla.

Hur vill du att ditt företag ska uppfattas? Vi förstår att varje företag är unikt, och därför skapar vi grafiska profiler som passar med din verksamhets vision och mål. Genom samtal med dig och forskning om din målgrupp mm. blir resultatet en grafisk profil som inte bara är estetiskt tilltalande, utan som också är en förlängning av din företagsidentitet.
Vid skapande av logotyper vill vi ta fram en logga som går att anpassa för olika användningsområden och förblir stark och relevant över tid.

Byggstenar i en grafisk profil.

Logotyp
Riktlinjer kring logotypen. Placering, storlek, hantering, mm. så att alla som ska använda logotypen vet hur den bör användas och appliceras i olika sammanhang.

Färger
En utvald färgpalett med färgkoder för både webb och print. Färgerna bör reflektera företagets värderingar och varumärkespersonlighet. Primära, sekundära och accentfärger bör definieras för att säkerställa konsekvens i all kommunikation.

Typsnitt
Ett eller flera typsnitt bör väljas för att användas i all skriftlig kommunikation. Typsnitten bör vara lättlästa och passa företagets karaktär. Olika typsnitt kan användas för rubriker och brödtext för att skapa kontraster och hierarki.

Grafiska element
Dessa kan inkludera linjer, mönster, ikoner eller andra grafiska element som används för att komplettera logotypen och skapa enhetlighet i designen.

Bildstil
En grafisk profil kan även inkludera en specifik bildstil som används för fotografier och illustrationer. Det kan vara allt från svartvitt och stiliserat till färgglatt och livfullt, beroende på företagets verksamhet och tonalitet.

Layout och komposition
En enhetlig layout och kompositionsstil visar hur olika element placeras på marknadsföringsmaterial, webbplatser och andra plattformar. Detta skapar en visuell struktur som är igenkännbar för målgruppen.

Tonalitet
Även om det inte är en grafisk komponent, är tonen i företagets skriftliga kommunikation en viktig del av den grafiska profilen. Det inkluderar sättet företaget talar till sin målgrupp, vilken tonalitet som används och vilken typ av språk som är representativt för företagets varumärke.

Har du en idé du vill förverkliga?

Har du någon fråga eller en idé du vill diskutera? Tveka inte att höra av dig till oss, vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakt

Anna Eklund

Order & Offert, Skylt & Dekor