Rätt genomförande.

Syftar till att ge högsta nivå av service och stöd.

Grundprincip

Ågrenshusets kundpolicy innebär att vi ska tillhandahålla produkter, service och stöd på allra högsta nivå. För att en kund till Ågrenshuset ska få sin beställning levererad på bästa sätt, måste god samverkan mellan parterna säkerställas som ett första steg.

Eftersom Ågrenshuset alltid vill leva upp till högt ställda förväntningar, behöver det alltså tydliggöras vilka förutsättningarna som gäller vid varje enskilt uppdrag och vilken arbets- och ansvarsfördelning som görs. Beskrivningarna nedan beskriver grundläggande områden för detta och såvida inte annat överenskommits i offert eller avtal gäller dessa utgångspunkter.

1. Förberedelser avseende offert och order

Grundläggande:

För att kunna leverera korrekta offerter behöver alla förutsättningar och val vara utredda och tydliga. Våra kontaktpersoner – som ofta är våra projektledare eller orderhanterare – hjälper så klart gärna till med detta och specialister inom olika områden kan även kopplas in då det behövs. I samband med vissa uppdrag – exempelvis digitala-, skylt- eller dekorprojekt – försöker vi tillsammans med kunden ringa in alla de moment som kan bli aktuella, men eftersom det behövs viss formbarhet på resan måste man lämna vissa poster öppna. Då hittar man i stället trygghet i projekten via god dialog och en löpande förankring, steg för steg.

Tillval:

Utredningar och projektledning av olika slag för framtagande av specifikationer, prototyper och mockups, med tillhörande kalkylering och offerter mm. Även förstudier eller workshops tillsammans med kund där så önskas mm.

2. Förberedelser i det digitala perspektivet

Grundläggande:

Färdigt digitalt material från kund förutsätter att en inkommen fil kan skickas direkt in i vår produktion genom att denna förberetts på rätt sätt. Filen har anpassats för det material som ska användas och dess kvalité avseende formgivning, bildbearbetning, upplösning och färgriktighet är också helt klar.

Ågrenshuset kan så klart utföra alla dessa moment, men eftersom kundens önskade nivå gällande egna insatser varierar, utgår vi i våra offerter från färdigt material så länge inget annat överenskommits. Utför Ågrenshuset den grafiska formgivningen ansvarar vi naturligtvis för kontroll i alla kommande steg.

Tillval:

Grafisk formgivning, bildkontroll, bildbearbetning såsom retusch, friläggning och färgkorrigering, utfallskontroll samt produktionsanpassning avseende material mm.

Läs mer om:

3. Produktionsfasen

Grundläggande:

När allt gällande uppdraget förberetts i det digitala perspektivet och vi fått in alla uppgifter till vår order, producerar Ågrenshuset det som överenskommits. I denna fas har Ågrenshuset fullt ansvar för ett komplett och högkvalitativt genomförande på alla sätt.

Tillval:

Deltagande vid produktionen för till exempel utbildning kan ske enligt överenskommelse.

4. Montage

Grundläggande:

Ågrenshusets uppdrag har för det mesta sitt slut via en frakt till kunden eller att denne hämtar sin beställning. När vi utför vissa typer av projekt – exempelvis vid leverans av skyltar och dekorer – erbjuds ofta montage. Ågrenshusets offerter inkluderar dock inte detta moment, såvida inte alla förutsättningarna för montaget kunnat utredas och att detta överenskommits.

Tillval:

Utredning, projektledning, kontakt med underleverantörer och myndigheter för bygglov mm.

Läs mer om:

5. Leveranser och frakter

Grundläggande:

Ågrenshuset utför leveranser av alla slag enligt överenskommelse. Eftersom både önskade leveranssätt, leveranser till olika destinationer, tidskrav och därtill tillgängliga alternativ varierar, blir denna post inte prissatt i våra offerter. Valet av emballage och packningsmetod påverkar också vårt arbete och sammanfattningsvis redovisas därför allt i separata poster på fakturan.

Tillval:

Undersökningar av fraktsätt, metod och pris, kontakt med leverantörer och mottagare samt arbete med adressfiler och adressering mm.

Adressfil:

Har ni flera olika mottagare/leveransadresser vill vi att ni skickar en adressfil som vi kan importera. Ladda ner vår adressimportmall nedan.