Med hjärtat i Höga kusten

Vi vill att kommande generationer ska få uppleva samma vackra naturvärden.

Vi vill ta ett ansvar

Att verka i ett världsarv ställer höga krav och Ågrenshuset vill bidra till att kommande generationer ska få uppleva samma vackra naturvärden som finns idag. Genom ett metodiskt och drivet miljöarbete som påbörjades för ett trettiotal år sedan, kan vi idag säga att vi gör allt som står i vår makt för att ta ett tydligt miljöansvar.

Vårt miljöarbete

Ågrenshuset AB har arbetat med miljöfrågor som en självklar del av vardagen i alla år. 

Vi är miljöcertifierade enligt FSC samt anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Dessutom har vi infört en helt egen miljömärkning som fått ersätta Svanen då den möjliggör effektivare processer med löpande anpassning av tekniker och arbetssätt. Genom våra metoder där digitalisering av miljöprocesserna är vår röda tråd, produceras certifierade trycksaker med full spårbarhet och minimal miljöpåverkan.

Som kund kan man göra skillnad genom att välja Ågrenshuset som leverantör. Vilken certifiering man än väljer bidrar man till ett mer hållbart samhälle där vi tillsammans gör vårt yttersta för att minska vår påverkan på miljö och natur.

Våra certifikat

Har du frågor kring vårt miljöarbete?

Martin Eklund

Inköp & Leverans